Per accedir a la web cal utilitzar un navegador de versió 5 o superior,
així com tindre instal·lat    Macromedia Flash Player 7.
Si veus la batuta que es mou baix d'estes línies, el teu ordinador ja el té instal·lat.